We here at Ke Kahawai Nui Hou believe that contact is very important. In fact, we would say that it is the first step to any act of successful communication. Of course, some people simply do not like to be touched. Please contact others responsibly. [ma ka ʻōlelo Hawaiʻi]
Noʻonoʻo mākou ʻo Ke Kahawai Nui Hou i nui loa ka pā. I ka ʻoiaʻiʻo, haʻi mākou i ʻo ia mea ke kaʻi ʻekahi no kekahi hana o kaʻaʻike holo pono. ʻĀ ʻoia, ʻaʻole makemake kekahi kānaka e hoʻopā mai. E ʻoluʻolu ʻoe, e pā ʻoe i kekahi kānaka me ke kuleana. [in English language]